ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေပၚအၾကံျပဳခ်က္

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ


အခုအဲန္အယ္လ္ဒီမွာေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ယူၾကသူမ်ားဟာ က်ေနာ္နဲ႕သက္တူႏိုင္ငံံေရးသမား မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသက္အရြယ္အထိ တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ထမ္းေဆာင္ေနၾက တဲ့အေပၚ က်ေနာ္အမ်ားႀကီးေလးစားၿပီးၾကင္နာမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့

က်ေနာ္တို႕တေတြဟာ အသက္အရြယ္အရ မႏိုင္၀န္ထမ္းသလိုျဖစ္ေနရပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႕စိတ္ဆႏၵေတြဘယ္လိုဘဲရွိရွိ၊ လက္ေတြ႕အရ လွဳပ္ရွားထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳ အင္အားေတြ က်ဆင္းေနၿပီဆိုတာ က်ေနာ္တို႕သိရ မွာပါ။ အခုအဲန္အယ္ဒီရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားဟာ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ စနစ္တျဖည္းျဖည္းအား နည္းလာသလိုျဖစ္ေနလို႕ အဲန္အယ္ဒီလ္ရဲ႕အနာဂါတ္အတြက္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အဲန္အယ္လ္ဒီ ဟာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ေအာင္သီးေအာင္လံ တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲန္အယ္လ္ဒီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ အဲန္အယ္ဒီအေနနဲ႕ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္မွ လွဳပ္ရွားမွဳစမယ္ဆိုရင္ သိပ္ေနာက္က်သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႕လစိုက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အဲန္အယ္ဒီတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ မိမိ တို႕ ပါတီအတြင္း စုစည္းညီညြတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တဲြၾကဘို႕ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ
၁ . ၉ .၂၀၀၇။ ။

Comments :

0 comments to “ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေပၚအၾကံျပဳခ်က္”