ေဒါပံုမီး

မေန႔က ေဒါပံုမီးအေၾကာင္း ၾကားရေတာ့ က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ဒီေပၚျပဴလာ ပလပ္စတစ္ စက္ရံုက က်ေနာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့ စက္ရံုပဲ ဒီစက္ရံုက ေကာ္အရည္ႀကိဳစက္၊ ေကာ္ႀကိတ္စက္၊ ေကာ္ေသာက္ေရခြက္၊ မုန္႔ထည့္ေကာ္ပန္းကန္ျပား၊ စသျဖင့္ ေကာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္တဲ့စက္ေတြရွိပါတယ္။ ေပၚျပဴလာ ဆိုတဲ့ တံဆိပ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုပါ။ ကုန္ေခ်ာရဖို႔ကို ေနာ္ဆယ္အိုး ေတြမွာ ကြိဳင္ေတြပတ္ ေကာ္ေစ့ေတြကိုထည့္ လွ်က္စစ္မီးနဲ႔ အပူေပးၿပီး မို ေတြထဲ (ပံုစံခြက္ထဲ) ကို ညစ္ခ်ရတယ္။ အရမ္းကို ပင္ပန္းတယ္ ေႏြဘက္ဆို ပူလြန္းလို႔ ပိုပင္ပန္းတယ္။ ၀ါယာေရွာ့ ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္လိုက္မွာ ေၾကာက္ရသလို၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိုလည္း ေၾကာက္ရတယ္။ အႏၱရာယ္သိပ္မ်ားတဲ့ အလုပ္ပဲ။ ေျမာက္ဥကၠလာမွာ ဆိုရင္ သူ႔လက္ခြဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲက ၁၅ လမ္းမွာဆို ရင္ ကုမၼဏီရွိတယ္။ သူေဌးက တရုတ္စပ္ေတြပါ။ သေဘာေကာင္းတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္ေတြဘက္က အလုပ္သမားေတြကိုပဲ ထားတယ္။

Comments :

0 comments to “ေဒါပံုမီး”