မစားခ်င္ဘူးလား

စိတၱဇေဆးရုံတြင္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးက လူနာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္မွာ...
" မနက္ျဖန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေဆးရံုမွာ လာေဟာေျပာမယ္
သူေဟာေျပာၿပီးလု႔ိ ငါေခ်ာင္းဟန္႔တာနဲ႔ အားလံုး လုပ္ခုပ္တီးၾကပါ။ ဒါဆို မင္းတို႔ကို ၾကက္သားဟင္းနဲ႔
ထမင္းေကၽြးမယ္။ "
ေဟာေျပာေသာေန႔သို႔ ေရာက္ေသာ္ အဆင္ေျပစြာ ေဟာေျပာ ၿပီးဆံုးေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက လြန္စြာ ေက်နပ္ေလ၏။ ထိုအခါ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးက ေခ်ာင္းဟန္႔လိုက္၏ ထင္ထားသည့္ အတိုင္း အားလံုးက ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခုပ္ တီးၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္မထင္မွတ္ေသာ အျဖစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သြားသည္။ ထိုသည္ကား
လူနာတစ္ေယာက္သည္ ရုတ္တရက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အား ပါးခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားလံုး မင္တတ္ေနစဥ္
သူေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ကား
" အရူး..မင္းကလက္ခုပ္တီးရမယ္ဆိုတာ မသိဘူးလား ၾကက္သားဟင္း မစားခ်င္ဘူးလား။ "

Comments :

0 comments to “မစားခ်င္ဘူးလား”