ငါးရိုးနင္တဲ့ေငြလမင္း

ဆာကလည္းဆာေလာင္
ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႀကီး

လေရာင္ေတာင္မရွိ
ေကာင္းကင္ေမာ့ၾကည့္မွ
ေဟာဟို႕ တိုက္အမိုးေပၚမွာ
ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္
တီဗြီတိုင္ေတြရႈပ္ယွက္ခတ္
လမ်က္ႏွာ အရိုးနင္ေနပံု
ျမင္ရံုနဲ႕ေမာ
ေတာပဲျပန္ခ်င္ေတာ့ပါတယ္။

( ကဗ်ာဆရာေအာင္ပြင့္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ေတာ္တမ္းခ်င္း ကဗ်ာစာအုပ္မွကူးယူေဖၚျပသည္။)

Comments :

0 comments to “ငါးရိုးနင္တဲ့ေငြလမင္း”